• هنرمندان صنایع دستی
  ردیف نام هنرمند رشته سابقه
  (سال)
  تصویر
  1 حجت عباس زاده سفالگری 30
  2 غلامرضا عباس زاده سفالگری 30
  3 غلامرضا رحیمی آینه کاری سنتی 30
  4 فاطمه رجبی ثانی سراجی سنتی 6
  5 زهره جعفریان گلیم بافی 10
  6 صدیقه اعتمادی سراجی سنتی 7
  7 زهره اعتمادی معرق چوب 7
  8 حسین عرب تنورمالی 20


   
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق