• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
   
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  خيابان امام خميني- نرسيده به ميدان مركزي- ضلع شمالي مسجد جامع وقفي بنا حمام 10/10/1381 6654 پهلوي خليل آباد گرمابه بهشتي 1
  500 متري روستاي ميرآباد وقفي بنا آرامگاه 05/22/1384 13165 قاجاريه خليل آباد مزار مير آباد 2
  بخش شش طراز - دهستان شش طراز - شهر كندر دولتي بنا قلعه 05/22/1384 13166
  تاريخي-
  قرن5-7 ه .ق
  خليل آباد بقاياي قلعه كندر 3
  بخش مركزي - روستاي دهنو وقفي بنا قدمگاه 05/22/1384 13167 اواخرقاجار خليل آباد قدمگاه حضرت علي 4
  بخش مركزي - روستاي ارغا وقفي بنا آرامگاه- امامزاده 05/22/1384 13168 اواخرقاجار خليل آباد امامزاده قاسم ارغا 5
  بخش شش طراز - دهستان شش طراز - شهر كندر عمومي بنا آب انبار 05/22/1384 13306 پهلوي اول خليل آباد آب انبار كندر(2)-رحماني 6
  بخش شش طراز - دهستان شش طراز - شهر كندر عمومي بنا آب انبار 05/25/1384 13377 پهلوي اول خليل آباد آب انبار كندر(1)- حاتمي 7
  بخش شش طراز - دهستان شش طراز - شهر كندر وقفي بنا حوض انبار 09/11/1384 14005 اوايل پهلوي خليل آباد حوض چهل پايه 8
  بخش شهر آباد - دهستان جلگه - روستاي سعدالدين وقفي بنا مسجد 03/03/1386 19121 اواسط قاجاريه خليل آباد مسجد جامع سعد الدين 9
  خليل آباد- ميدان صاحب الزمان- خيابان امام خميني- نبش امام خميني 2 وقفي بنا مسجد 12/26/1386 22240 اوايل پهلوی خليل آباد مسجد جامع خليل آباد 10
  شهرخليل آباد- خيابان شهيد باهنر، باهنر 15، كوچه شهيد محمود فرحپور طاهري خصوصي (ورثه حاج محمدرضا ضيايي) بنا يخچال 03/24/1390 30363 قاجاريه خليل آباد يخدان خليل آباد 11
   
   

   
ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
خدمات الکترونیک
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق